Institutioneel racisme

Een klas verdelen in bruinogige machthebbers en een blauwogige minderheid? Gaat men zich ook zo voelen en gedragen?

Getuige van institutioneel racisme? Maakte je het wel eens persoonlijk mee? Vragen die aan de orde komen in een dialoog op 18/3 in Amare.

De visienota waarin het College voor de Rechten van de Mens uitlegt wat institutioneel racisme is, en hoe zij dat probleem gaat aan pakken.