Arbeidsuitbuiting

Arbeidsuitbuiting komt in alle sectoren voor. Dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude en misleiding spelen daarbij een rol.

In de Centrale Bibliotheek vindt de 5e dialoog plaats over Moderne Slavernij, in samenwerking met Dialoog in DH en Shop

De focus ligt op het (her)kennen van arbeidsuitbuiting. Bewustwording draagt bij aan het voorkomen van deze misstand.