Doel van het HVI  (Haagse Verbindende Initiatieven) is ‘het nemen van initiatieven die leiden tot het overbruggen van de onderlinge verscheidenheid van mensen ten gevolge van hun maatschappelijke-, culturele-, godsdienstige- en sociale achtergrond’ uitgangspunt daarbij is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 

Immers ‘Ut maak gein eine mallemoeâh ùit waah je gebore ben: Braunauvau, ut Westènde, ut Lèjeburrag, zellufs Antauniushauve of gewaun bèje moedâh thùis – we zèn allemaal vrè en mauge utzellufde doen en late. (Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren)’.

Lees meer…

Madrid glas in lood raam